ADRESA

Disk d.o.o. – Sjedište Toplička 54, Ciljuge, Živinice
Disk d.o.o. – Proizvodnja - Magistralni put 228A, Maline, Živinice

Konstrukcija

Lim u obliku crijepa SUPERIOR

Izrada konstrukcije za limeni crijep sastoji se od postavljanja:

1. Rogova
2. Daske
3. Paropropusne – vodonepropusne folije
4. Letve (vertikalno po dužini rogova)
5. Kontraletve (horizontalno, s tim da je razmak od donje strane prve do donje strane druge letve 25 cm, a svih ostalih 35 cm)

Ukoliko je stara konstrukcija kvalitetna, nije potrebno preletvavanje, jer se naš proizvod može prilagoditi postojećem čapu. U slučaju da je Vaš krov bio pokriven tegolom, ona može poslužiti kao idealna podloga za postavljanje limenog crijepa. Po tegoli je potrebno pričvrstiti samo kontraletvu i letvu, i nakon toga izvršiti pokrivanje objekta limenim crijepom.

Trapezni lim TR 40 HARMONY

Izrada konstrukcije krova za trapezne limove zavisi od vrste lima kojom se pokriva objekat, od debljine tog lima, kao i od razmaka izmedju oslonaca i nagiba samog krovišta. Sve ove karakteristike odredjuje sam investitor krova. Kako bi se smanjili energetski gubici na industrijskim objektima i postigla što bolja izolacija, u zadnje vrijeme zaživio je trend pokrivanja objekata tzv.“ sendvič izvedbom sa termoizolacijom“.

Struktura krova po sendvič izvedbi izgleda ovako:

1. Donji trapezni lim TR 20 PREMIUM
2. PVC folija (parna brana)
3. Z-odstojnik, drvena letva ili štafla po želji investitora
4. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna, stiropor)
5. Parapropusna vodonepropusna folija
6. Gornji trapezni lim TR 40 HARMONY

U procesu proizvodnje trapeznog lima TR 40 HARMONY, na zahtjev kupca, moguće je izvršiti automatsko nanošenje antikondenznog filca DRIPSTOP, čija je moć upijanja 1l/m2, sa donje strane svake ploče.

Trapezni lim TR 20 PREMIUM

Izrada konstrukcije krova za trapezne limove zavisi od vrste lima kojom se pokriva objekat, od debljine tog lima, kao i od razmaka izmedju oslonaca i nagiba samog krovišta. Sve ove karakteristike odredjuje sam investitor krova. Kako bi se smanjili energetski gubici na industrijskim objektima i postigla što bolja izolacija, u zadnje vrijeme zaživio je trend pokrivanja objekata tzv.“ sendvič izvedbom sa termoizolacijom“.

Struktura krova po sendvič izvedbi izgleda ovako:

1. Donji trapezni lim TR 20 PREMIUM
2. PVC folija (parna brana)
3. Z-odstojnik, drvena letva ili štafla po želji investitora
4. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna, stiropor)
5. Parapropusna vodonepropusna folija
6. Gornji trapezni lim TR 40 HARMONY

U procesu proizvodnje trapeznog lima TR 20 PREMIUM, na zahtjev kupca, moguće je izvršiti automatsko nanošenje antikondenznog filca DRIPSTOP, čija je moć upijanja 1l /m2, sa donje strane svake ploče.

Samouklapajući lim KLIK KLAK

Konstrukcija za ugradnju KLIK KLAK-a izgleda ovako:

1. Daska
2. Folija
3. Letva i kontraletva (na raspon od 30 – 50 cm)

KLIK KLAK se može montirati i direktno na foliju, bez prethodnog letvanja, kao i na čeličnu podkonstrukciju.

Samouklapajući lim KLIK KLAK se može postavljati na objekat u jednom sloju, ili dvoslojno u kombinaciji sa trapeznim limovima TR 40 HARMONY i TR 20 PREMIUM.

Ovaj profil omogućava ugradnju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog zavrtanja vijka, što mu daje izuzetno lijep estetski izgled.