ADRESA

Disk d.o.o. – Sjedište Toplička 54, Ciljuge, Živinice
Disk d.o.o. – Proizvodnja - Magistralni put 228A, Maline, Živinice

DODATNA OPREMA

Samourezujući vijci

Za jednostavno pričvršćivanje Vašeg krova za podlogu, nudimo i samourezujuće vijke, za drvo i metal.

Vijci su izrađeni od specijalno otvrdnutog galvansko cinčanog čelika s prevlakom minimalne debljine 24 µm (za vijke 4,8×35 mm).

Nakon pocinčavanja i stavljanja specijalne podloške od elastomera EPDM, glavicu vijka pokriva se termički otvrdnutim poliesterskim prahom. Takav proces garantuje izvrstan kvalitet prevlake koja je otporna na mehanička oštećenja, koriziju i UV zrake. Vijci su dostupni u 11 boja prema RAL karti, i standardnim dužinama 4,8×19 mm, 4,8×35 mm i 4,8×70 mm, kao i ostalim dimenzijama po narudžbi kupaca.

Antikondenz filc DR!PSTOP

Antikondenz filc DR!PSTOP ima zadatak da rješava problem pojave kondenza na limenom pokrovu. Nanosi se na donju stranu ploče automatski prilikom profilacije. Njegova uloga je da spriječava kapanje kondenzata koji nastaje uslijed razlike u temperaturi iznad i ispod pokrova. Kondenzat se skuplja u filcu i isparava ventilacijom pokrova.

Za pravilno funkcioniranje antikondenz filca potrebno je osigurati prirodnu ventilaciju krova kako bi se membrana mogla sušiti tokom dana. U suprotnom vlaga ostaje u filcu i vremenom počinje da kapa. DR!PSTOP svojim vlaknima absorbira litar vlage po metru kvadratnom.

Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca:

• paropropusne folije nisu potrebne;
• brže pokrivanje krova;
• dodatna zaštita površine lima;
• apsorbira zvuk (kiša);
• bakteriološki je otporan;
• otpornost na sagorijevanja A2-s1 (standard EN 13501).

Kod postavljama antikondenz filca DR!PSTOP pokrovna folija je suvišna. U nekim slučajevima antikondenz filc DR!PSTOP je i nezamjenjiv, kada se lim crijep ili trapezni lim montiraju bez daskanja krovišta i folije, a želimo izbjeći kondenzaciju.

Paropropusna-vodonepropusna folija

Služi za smanjivanje količine vlage na Vašem krovu, poboljšava strujanje vazduha ispod krova i samim tim mu produžava vijek trajanja.

Ona je s jedne strane, donje, paropropusna jer omogucava isparavanje ispod folije, i vodonepropusna s gornje strane tako da sprecava prolazak vode sa njene povrsine na drvenu konstrukciju.

Ova folija se postavlja preko daske ili se direktno zateze preko rogova.

Korektivni sprej

Na svim mjestima presjeka lima potrebno je nanijeti korektivni sprej, kako bi zaštitili lim od prodora vlage. Ovaj sprej možete takođe pronaći u boji lima od koga je izrađen krov.

Silikonski kit

Proizvod koji se koristi za spajanje limova, i uglavnom se koristi na olucima. Odlikuje se čvrstinom, kvalitetom i trajnošću.

Pribor za zavrtanje i pričvršćivanje

Ovaj pribor čini sitan alat potreban za montažu crijepnih i fasadnih limova. To su, među ostalim, magnetski ključevi i pojasevi za krovopokrivačke radove.

Pitanje

1. Zašto izabrati limeni krov proizveden u DISK-u? I koje su mu prednosti u odnosu na glineni crijep?

Odgovor

– Jeftiniji od običnog crijepa
– Kvalitetniji, dugotrajniji, moderniji
– Lijepog estetskog izgleda
– Kvalitetnije i duže garancije
– Lijep izgled zadržava cijeli vijek trajanja
– Lako se ugrađuje
– Otporan na sve vremenske prilike
– Deset puta lakši od običnog crijepa
– Široka lepeza boja i oblikovanje materijala prema želji kupca
– Pruža veću sigurnost u slučaju zemljotresa i klizišta
– Dobra toplotna i zvučna izolacija
– Podnosi velika opterećenja, a lagan je
– Ekološki prikladan i u potpunosti se može reciklirati
– Isporuka u dogovorenom roku
– Svi naši materijali imaju EUR 1, dakle evropskog su porijekla

Pitanje

2. Kako da budete sigurni da ste dobili ono što ste platili?

Odgovor

Par važnih i korisnih savjeta pri kupovini limenog krova:

1. Proizvođač ravnog lima izdaje atest sa brojem rolne koji daje podatke o karakteristikama kao što su: količina cinka, debljina lima i vrsta plastifikacije. Atest prati samo prvu klasu materijala. Svaka rolna lima ima svoj fabrički broj i taj broj mora biti naveden na atestu. Atest mora biti ovjeren i potpisan od strane fabrike ( proizvođača lima).

2. Garancija obavezuje prodavca da odgovara za ono što Vam je isporučio. Garancija koja se izdaje mora imati osnovu u garanciji koju izdaje proizvođač lima. Garancija mora pokrivati i nijansu boje i koroziju. Ove propise reguliše Euro norma, odnosno standard Evropske Unije. Za garanciju od 10 godina Euro norma propisuje antikorozivnu zaštitu RC 3 i UV zaštitu RUV

3. Za garanciju od 10 godina na koroziju i na promjenu boje, lim mora minimalno sadržavati 225 grama cinka i 25 mikrona plastifikacije.

Pitanje

3. Da li limeni krov stvara buku pri vremenskim neprilikama – kiša, grad?

Odgovor

Jedno od najčešćih pitanja sa kojima se susrećemo je upravo ovo. Odgovor je jednostavan: NE. Limeni krovovi se na objekte postavljaju na drvenu konstrukciju (rog, daska, letva, kontraletva) i kada se pravilno pričvrste odgovarajućim vijcima za lim, pomenuta drvena konstrukcija neutrališe većinu zvukova koju proizvode padavine.

Primjera radi, izvršena je studija na Univerzitetu u Švedskoj o tome koliko buke stvara kiša na limenom pokrovu i utvrđeno je da je to 52 decibela. Ovo je zvuk koji je ekvivalentan tihom razgovoru u domu, koji bilježi prosječni intenzitet zvuka od 50 decibela. Zvuk se smatra uznemiravajućim većini ljudi kada dostigne gornju granicu od 70 decibela (npr. zvuk usisavača).

Limeni krovovi u mnogome se razlikuju od ostalih krovnih pokrivača i u većini slučajeva su u prednosti u odnosu na druge. Ali što se tiče stvaranja buke prilikom padanja kiše, grada i sl., limeni krovovi se ne razlikuju i prenose isti intenzitet zvuka kao i drugi pokrovi.

Pitanje

4. Da li dolazi do stvaranja kondenza i plijesni na limenim krovovima?

Odgovor

Razlike u temperaturi iznad i ispod limenog krova mogu dovesti do pojave kondenzacije. Kako bi se spriječilo oštećenje konstrukcije krova, potrebno je da se sama konstrukcija kao i limeni krov ugrade pravilno.
Konstukcija za limeni pokrov sastoji se od postavljanja:

1. Rogova
2. Daske
3. Paropropusne – vodonepropusne folije
4. Letve (vertikalno po dužini rogova)
5. Kontraletve (horizontalno)

Uloga paropropusne – vodonepropusne folije je da onemogući kondenzu da prodre na podkonstrukciju, dok letve koje se postavljaju preko folije stvaraju vazdušni prostor koji je neophodan za provjetravanje.

Osim paropropusne – vodonepropusne folije mi u ponudi imamo i antikondenzni filc DR!PSTOP, koji se nanosi na donju stranu table lima automatski prilikom profilacije. Njegova uloga je da spriječava kapanje kondenzata koji nastaje uslijed razlike u temperaturi. Kondenzat se skuplja u filcu i isparava ventilacijom pokrova.

Jedna od prednosti limenih krovova u odnosu na druge pokrove je i nemogućnost stvaranja plijesni i bakterija, što je veoma važno za ljudsko zdravlje.

Pitanje

5. Kakva je budućnost limenih krovova?

Odgovor

Obzirom da se danas grade sve veći objekti koji moraju zadovoljiti statičke karakteristike kako bi se povećala otpornost na prirodne nepogode kao što su zemljotresi, klizišta i sl., već je postalo pravilo da se za sve ove objekte kao što su hale, trgovački centri i zgrade koriste isključivo limeni pokrovi.

Limeni krovovi i u pokrivanju privatnih kuća, vikendica i pomoćnih objekata također sve više nalaze svoju primjenu, zbog velikog broja prednosti u odnosu na druge vrste pokrova.

Iz svega navedenog moguće je zaključiti da su limeni krovovi, krovovi budućnosti!